Komisyonlara yapılan başvurulara ilişkin işlemler ATOSİS üzerinden yapılmaktadır. Ancak, yapılan değerlendirme sonucunda;

1. Başvurucular tarafından, başvuru tamamlama aşamasında sistem tarafından üretilen Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formu'nun çıktısı alınarak ıslak imzalı olarak, Birim Komisyon Başkanlığına teslim edilmesine;

2. Başvurularda Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve ilgililerin Yönetmelikte bahsi geçen hususlar dahilinde başvurularını tamamlamalarına, 

3. "AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ FORMU" ile birlikte, kişi bazında "YÖKSİS" çıktısının da ıslak imzalı olarak Birim Komisyonlarına teslim edilmesine,

4. Birim Komisyonları tarafından hazırlanan tutanak ya da değerlendirme formlarının (ATOSİS üzerinden alınan) ıslak imzalı şekilde  "Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve itiraz Komisyonu"na yine ıslak imzalı teslim edilmesine, 

Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.